اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۸۰۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۸۰۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۰۲۷۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۰۵۰۶۳۰۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
میدان امام خمینی ، خیابان باب همایون ، خیابان صوراسرافیل ، کوچه روحی ، پاساژ روحی ، شماره D20


       

لیست قیمت محصولات بازرگانی پترو استیل پارسیان

۱۱:۰۶:۳۵ ۱۳۹۹/۳/۲۲

محصولات جدید بازرگانی پترو استیل پارسیان


شیرالات الفا

شیرالات الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش شیر توپی الفا

فروش شیر توپی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فلنج استیل - فلنج استیل

نمایندگی فلنج استیل - فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت فلنج استیل - فلنج استیل

قیمت فلنج استیل - فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج استیل - فلنج استیل

فلنج استیل - فلنج استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج استیل کلاس 300- فلنج استیل

فلنج استیل کلاس 300- فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج استیل کلاس 150-فلنج استیل

فلنج استیل کلاس 150-فلنج استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت شیر توپی الفا

قیمت شیر توپی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج استیل رده 10 - فلنج استیل

فلنج استیل رده 10 - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج استیل ایرانی - فلنج استیل

فلنج استیل ایرانی - فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج استیل اصلی - فلنج استیل

فلنج استیل اصلی - فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج استیل - فلنج استیل

فروشنده فلنج استیل - فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش فلنج استیل - فلنج استیل

فروش فلنج استیل - فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش فلنج استیل - فلنج استیل

عامل فروش فلنج استیل - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید فلنج استیل - فلنج استیل

خرید فلنج استیل - فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بورس فروش فلنج استیل - فلنج استیل

بورس فروش فلنج استیل - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده فلنج استیل

تولید کننده فلنج استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج ولدینگ استیل- تولید کننده فلنج استیل

فلنج ولدینگ استیل- تولید کننده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج لب جوینت استیل-فلنج استیل

فلنج لب جوینت استیل-فلنج استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج لانگ استیل- فلنج استیل

فلنج لانگ استیل- فلنج استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج ساکت ولد استیل - فلنج استیل

فلنج ساکت ولد استیل - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج ساکت استیل - فلنج استیل

فلنج ساکت استیل - فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج رزوه ای استیل - فلنج استیل

فلنج رزوه ای استیل - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج ساکت استیل 304-316 - فلنج استیل

فلنج ساکت استیل 304-316 - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی الفا

شیر گازی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده فلنج استیل - فلنج استیل

تولید کننده فلنج استیل - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج استیل 316 - فلنج استیل

فلنج استیل 316 - فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج استیل 304 - فلنج استیل

فلنج استیل 304 - فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده فلنج استیل ساکت ولد - فلنج استیل

تولید کننده فلنج استیل ساکت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج گلودار استیل 304 - فلنج استیل

فلنج گلودار استیل 304 - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل الفا

شیر گازی استیل الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج استیل گلودار کلاس 150 300 - فلنج استیل

فلنج استیل گلودار کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید فلنج استیل- تولید کننده فلنج استیل

تولید فلنج استیل- تولید کننده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی الفا

شیر توپی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده فلنج استیل

تامین کننده فلنج استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مرکز فلنج استیل در بازار

مرکز فلنج استیل در بازار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مرکز فلنج استیل در تهران

مرکز فلنج استیل در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مرکز فلنج استیل

مرکز فلنج استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ادرس تامین کننده اتصالات استیل

ادرس تامین کننده اتصالات استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر الفا

شیر الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده اتصالات استیل

تامین کننده اتصالات استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مرکز اتصالات استیل در تهران

مرکز اتصالات استیل در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مرکز اتصالات استیل

مرکز اتصالات استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ادرس مرکز لوله استیل

ادرس مرکز لوله استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده لوله استیل در بازار

تامین کننده لوله استیل در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده لوله استیل در پارک شهر

تامین کننده لوله استیل در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده لوله استیل در تهران

تامین کننده لوله استیل در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو الفا

بال ولو الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مرکز لوله استیل پترو استیل پارسیان

مرکز لوله استیل پترو استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استیل الفا

بال ولو استیل الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شیر گازی استیل

تولید کننده شیر گازی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی 201 استیل

شیر گازی 201 استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل 304

شیر گازی استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل 316

شیر گازی استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل اروپایی

شیر گازی استیل اروپایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل صنعتی

شیر گازی استیل صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل کلاس 600

شیر گازی استیل کلاس 600...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل 201

شیر گازی استیل 201...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل 1000 وگ

شیر گازی استیل 1000 وگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل استاندارد

شیر گازی استیل استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل چینی

شیر گازی استیل چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل سه راهی

شیر گازی استیل سه راهی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل

شیر گازی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شیر گازی استیل 201

فروشنده شیر گازی استیل 201...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت شیر گازی استیل

قیمت شیر گازی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیر گازی استیل

نمایندگی شیر گازی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیر گازی استیل  316

نمایندگی فروش شیر گازی استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیر گازی استیل در بازار

نمایندگی فروش شیر گازی استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیر گازی استیل 304

نمایندگی فروش شیر گازی استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیر گازی استیل

نمایندگی فروش شیر گازی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیر گازی استیل 316

نماینده فروش شیر گازی استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیر گازی استیل

نماینده فروش شیر گازی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر گازی 1000 وگ

وارد کننده شیر گازی 1000 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر گازی استیل 304

وارد کننده شیر گازی استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر گازی استیل

وارد کننده شیر گازی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0

خروجی اخبار


لینک های مرتبط